Saturday, May 11, 2013

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Files စီနည္း

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Files စီနည္း: က်ေနာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳလာတာ ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာရွိတဲ့ ဖိုင္ေတြဟာ ဖရိုဖရဲနဲ႔ ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ျဖစ္ေနပါတယ္..။ အဲဒီလိုျဖစ္ေန...

0 comments:

Post a Comment